hóa giải phong thủy bằng vật phẩm

0-tam-duong-khai-thai

Những vật phẩm phong thủy hóa sát, trừ tà, tiêu tai phổ biến

34. Thập Nhị Hoa Giáp Là biểu tượng của 12 con giáp. Có khi nó gồm đủ 12 con giáp, nhưng có 1 con lớn làm chủ đạo, các con kia xung quanh, khi đó sẽ là vật Áp Tuế,